Årsmøte 2022

Postet av Øyestad IF allianse den 18. Mar 2022

Det kalles herved inn til årsmøte i Øyestad IF allianse den 28. mars 2022 klokken 18.00.
Sted. Klubbhuset, Nedenes

 1. Åpning av årsmøte
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge to til å underskrive protokollen
 4. Valg av dirigent og sekretær.
 5. Behandle idrettsforeningens årsmeldinger
 6. Behandle idrettsforeningens regnskap og revisors beretning
 7. Vedta idrettsforeningens budsjet
 8. Behandle forslag og saker
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Valg
 11. Avslutning

Årmøte papirer vedlagt.

Med vennlig hilsen 
styret

Årsmøte for 2021

Postet av Øyestad IF allianse den 18. Feb 2022

Øyestad IF allianse 
avholder årsmøte, 28.mars, kl. 18.00, i klubbhuset, Nedenes.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes til – knut.nordbo48@gmail.com – innen fredag 4.mars.
Saksliste med årsmelding legges ut på idrettslagets hjemmeside, ca. ei uke før årsmøtet.

Sett av møtet.

Hovedstyret.