-90 år.

-forløperen til dagens Øyestad IF allianse, der idrettslagene Øyestad IF fotball, Øyestad IF håndball og Øyestad IF håndball elite(ØIF Arendal) inngår i allianseidrettslaget, er Nedenes IL, som ble dannet 01. april 1929, av noen gutter på Nedenes.

-idrettsgrenene var fotball, friidrett og ski/hopp

-i de første lovene het det, i § 8, krever at medlemmene oppfører seg ordentlig på sportsplassen, turene og festene. Råog udannet oppførsel som drikking, slossin og kortspill under treningenevil ikke bli tålt, disse vil bli bortvist, og årlig kontin-

gent var kr. 2.00.

-de prøvde seg også på revy, boksing og skøyter.

-så, i 1946 ble Nidarås IL dannet, på Klodeborg, der Nidelvåsen i dag er.

-også her var det fotball og ski/hopp som var idrettsgrenene, med tillegg av orientering.

-i 1946 ble dagens Brattåsen hoppanlegg bygd, og er seinere blitt utvidet til i alt 5 bakker av ulik størrelse.

-i 1950 fikk idrettslaget sin egen bane på Nedenes, som nå er ombygd til kunstgressbane.

-eget klubbhus.

-i 50-årene var fotball laget blant de beste på Sørlandet, og seinere i 1992 og 1995 sesongen spilte de i 2. divisjon.

-nevnes må: far til Andre Jørgensen, Geir Jørgensen, ble norsk landslagsspiller i fotball/keeper. (sjekker om han har A-landslagskamper eller ungdomslandslagskamper):

-i 1965 ble Nedenes IL og Nidarås IL sammenslått til Øyestad IF som et fleridrettslag.

-på årsmøtet, høsten 1965, ble det vedtatt at det skulle opprettes ei håndballgruppe, den ble dannet ut på vinteren 1966.

-siden den gang har håndballen alltid vært en av de største idrettene i idrettslaget, fra å være gode lokalt, gode regionalt og til nå å være i norgestoppen, med seriemesterskap og cupmestere i 2014.

-Det store oppsvinget kom opp mot 2010.

-håndballen har fostret A-landslagsspillere, disse er Kåre Rannekleiv, Andre Jørgensen, Harald Johnsen, Geir Jomås og Sondre Paulsen.

-i fotball – Roger Risholt.