This widget could not be found.

Øyestad IF allianse er et allianseidrettslag, som kan oppfattes som et «hoved idrettslag» for de 3 idrettslagene som er i allianse med Øyestad IF fotball, Øyestad IF håndball og Øyestad IF håndball elite, bedre kjent som ØIF Arendal.

Allianseidrettslaget driver selv ikke egen idrettsaktiviteter, det skjer via de gruppene som tilhører laget, dvs. orientering, trim, barneidrett, ski/hopp. Gruppene er til dels uavhengige i sin idrett, med hensyn til opplegg for rekruttering, skolering, konkurranser osv., men de underlagt allianseidrettslaget både økonomisk og juridisk.

De 3 idrettslagene som er i allianse, er også egne selvstendige økonomiske og juridiske enheter.  Allianseidrettslags prinsippet er en krevende modell rent organisatorisk, idet det fort kan bli 4 ulike modeller. Det blir ivaretatt med at allianseidrettslagets hovedstyre, består av lederne i de nevnte gruppene og ledere av de idrettslagene som er i allianse.

Allianseidrettslaget har ca. 6 -8 hovedstyremøter i året.

Styret


Verv

Navn

Tlf.

E-post

Styreleder
Nestleder
StyremedlemStyremedlem 

Styremedlem